cvndp publikacie publikacie

Nový zborník

Vyšiel nový zborník z konferencie Popolnicové polia a doba halštatská, ktorého editorom je Ondrej Ožďáni z Archeologického ústavu SAV:

Popolnicové polia a doba halštatská

Popolnicove polia