cvndp publikacie publikacie

Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV Vás pozýva na prednášky v rámci Dní A. Točíka, ktoré sa uskutočnia dňa 31.5.2017  o 12.30 v budove Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici v Nitre.

 

Program

12.30   M. Ruttkay: Úvodné slovo

12.45   K. Pieta/M. Ruttkay/Z. Robak: Najnovšie objavy Kuvaitsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka

13.15   V. Furmánek/V. Mitáš: Radzovce v dobe popolnicových polí

13.30   K. Pieta: Laténske hradiská na strednom a hornom Ponitrí

13.45   L. Benediková/J. Katkinová/V. Budinský-Krička: Ilava, Porubská dolina. Pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí

14.00   Diskusia

 

14.15  Prestávka

 

14.30   J. Zábojník/J. Béreš: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

14.45   M. Ruttkay/P. Smetanová: Archeologický výskum Kostola sv. Jozefa v areáli Zoborského kláštora

15.00   M. Cheben: Geofyzikálne merania na Slovensku

15.15    L. Luštíková: Výskum pohrebiska z mladšej doby bronzovej v Rimavskej Sobote

15.30   Diskusia a záver

 

Program na stiahnutie tu

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!