cvndp publikacie publikacie

Virtuálna archeológia

virtual-arch_small-surface_verticalBohaté a rôznorodé archeologické dedičstvo strednej Európy je často nedostatočne sprístupnené verejnosti a čelí rastúcej hrozbe zo strany developerov, ale aj prírodných procesov. Projekt VirtualArch odhaľuje európske archeologické dedičstvo zainteresovaným stranám, ktoré sú zodpovedné za hospodársky rozvoj. Aktivity sa zameriavajú na trvalo udržateľné využívanie a ochranu archeologických pamiatok ukrytých pod vodou, mladšou zástavbou, či ohrozené inými ľudskými aktivitami. Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva. Za Slovenskú republiku je pilotnou lokalitou mesto Nitra, resp. hradný vrch s priľahlými archeologickými náleziskami zo stredoveku. V spolupráci s Biskupským úradom, Mestom Nitra a Ponitrianskym múzeom sa v projekte zameriavame na zvýšenie kapacít verejných činiteľov, ktorí sa podieľajú na záchrane a ochrane kultúrneho dedičstva mesta Nitra.

Archeologický ústav je excelentným pracoviskom Slovenskej akadémie vied a vďaka svojmu portfóliu bol vybratý medzi partnerov projektu VirtualArch v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020.

 

Rekonštrukcie architektúry

Rekonštrukcie nálezov

Lidar

Ako vyzerali?

Ostatné

 

Výskumný tím: 

Matej Ruttkay – projektový manažér, Anton Arpáš, Jakub Arpáš, Elena Bakytová, Branislav Balžan, Martin Bartík, Peter Bednár, Eva Čaprdová, Klaudia Daňová, Magdaléna Habánová, Michal Holeščák, Michal Cheben, Tatiana Kmeťová, Jaroslava Ruttkayová, Anna Šupová, Nina Vaššová, Barbara Zajacová

 

Partneri:

1. Landesamt für Archäologie Sachsen, Nemecko, 2. Fondazione Bruno Kessler, Taliansko, 3. Naturhistorisches Museum Wien, Praehistorisc he Abteilung, Außenstelle Hallstatt, Rakúsko, 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii UMK, Poľsko, 5. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v. i., Česká republika, 6. Provincia Autonoma di Trento, Taliansko, 7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS, Slovinsko, 8. Gmina Miasta Puck, Poľsko, 9. Grad Zadar, Chorvátsko

Autorské práva