cvndp publikacie publikacie

Rekonštrukcie architektúry

Beladice, poloha Križovatka – germánsky dom

Kopčany – kostol z 10. storočia

Majcichov – opevnenie z 9. storočia

 

Nitra, Dražovce – kostol Sv. Michala archanjela

 

Nitrianske Hrnčiarovce – stredoveký hrádok postavený na pravekej lokalite

 

Nitra, poloha Mikov dvor – rekonštrukcia domu z 11. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – kostol Sv. Emeráma

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – kostol Sv. Martina

 

Nitra, Chrenová, poloha Mačací zámok – strážny hrádok z 13. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – rekonštrukcia opevnenia z 9. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – južná kazemata

Autorské práva