cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2013

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk


knihaSTARÉ SLOVENSKO 1. Archeológia ako historická veda

Autor: Jozef Bujna, Václav Furmánek, Egon Wiedermann (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 244
ISBN 978-80-89315-44-4 (viaz.)
Cena: 48 Eur

 


knihaStudia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim VIII-X wiek. I część

Autor: Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 245
ISBN 978-80-89315-51-2 (viaz.)
Cena: 40 Eur

 


knihaMince Arpádovcov z rokov 1000-1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska

Autor: Ján Hunka
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 179
ISBN 978-80-89315-50-5 (viaz.)
Cena: 78 Eur

 


knihaVeľká Lomnica – Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra

Autor: Mária Novotná, Marián Soják
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 260
ISBN 978-80-89315-49-9 (viaz.)
Cena: 80 Eur

 


knihaVýchodoslovenský pravek X

Autor: kolektív autorov
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 339
ISBN 978-80-89315-45-1 (viaz.)
Cena: 74 Eur

 


knihaPohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg I (hroby 1-310)

Autor: Ladislav Olexa, Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 297
ISBN 978-80-89315-46-8 (viaz.)
Cena: 81 Eur

 


knihaNeanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe

Autor: Petr Neruda, Ľubomíra Kaminská
Vydal: Archeologický ústav SAV, Moravské Zemské Muzem Brno
Rok vydania: 2013
Počet strán: 249
ISBN 978-80-7028-407-0 (brož.)
Cena: 16 Eur

 


knihaOtázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010

Autor: Ivan Cheben, Marián Soják (eds.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 412
ISBN 978-80-89315-43-7 (viaz.)
Cena: 80 Eur