cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2016

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

 

str_001Ilava, poloha Porubská dolina

Autori: Lucia Benediková, Jana Katkinová, Vojtech Budinský-Krička
Vydal: Archeologický ústav SAV, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
ISBN 978-80-8196-001-7, ISBN 978-80-224-1562-0
Rok vydania: 2016

 

 

 

radzovce_titulkaRadzovce in der zeit der urnenfelderkulturen

Autor: Václav Furmánek, Vladimír Mitáš, Vojtech Budaváry
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-99-4
Rok vydania: 2016
Cena: 46 Eur

 

 

str_001Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2011

Autori: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 210
Cena: 46 Eur

 

 

 

sla_2016_2Slovenská archeológia LXIV-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 361
Cena: 79 Eur

 

 

 

sz-60-obalka

Študijné Zvesti 60

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 203
Cena: 74 Eur

 

 

 

str_001_32eur

Badenské osídlenie Cerovej vrchoviny
Autor: Róbert Malček
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-88-8
Rok vydania: 2016
Cena: 32 Eur

 

 

 

str_001

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

Autori: Jozef Zábojník – Július Béreš
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-96-3
Rok vydania: 2016
Počet strán: 294
Cd príloha

 

 

sz2016

Študijné Zvesti 59

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 189

 

 

 

str_001

Bojná 2

Autor: Karol Pieta – Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-60-4
Počet strán: 383
Obsah

 

 

SlA_2016_1

Slovenská archeológia LXIV-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 182
Cena: 79 Eur

 

 

 

Str_001

Hrady západných Slovanov

Autor: Peter Šalkovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-95-6
Počet strán: 185
Cena: 64 Eur
Obsah

 

 

Muzla titulka

Mužla-Čenkov II

Autor: Milan Hanuliak – Ivan Kuzma
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-90-1
Počet strán: 362
Cena: 83 Eur
Obsah

 

 

Str_001

Horné Požitavie – Svedectvo archeológie
Autori: Jaroslava Ruttkayová a Matej Ruttkay
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-65-9
Počet strán: 170