cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2015

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk
Str_001Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg II.

Autor: Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-91-8
Počet strán: 287
Cena: 84 Eur

 

 

kniha

Slovenská numizmatika XX

Autor: Ján Hunka (zost.)
Vydal: Spoločnosť Antona Točíka, Archeologický ústav SAV, Národný numizmatický komitét
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-94-9
Cena: 12 Eur

Obsah 1, Obsah 2, Obsah 3

 

knihaPohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potísia v dobe halštatskej

Autor: Elena Miroššayová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-62-8
Obsah 1, Obsah 2

 

 

knihaStaré Slovensko 4
Doba bronzová

Zostavovateľ: Václav Furmánek
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-87-1
Obsah 1, Obsah 2, Obsah 3

 

knihaBukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch

Autor: Rastislav Hreha, Stanislav Šiška
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015, Cena: 81 Eur
ISBN 978-80-89315-61-1
Obsah 1, Obsah 2

 

 

kniha

Stredné a horné Poiplie. Svedectvo archeológie

Autor: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinova, Vladimír Mitáš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 192 ISBN 978-80-89315-64-2

 

knihaDolný Zemplín – Svedectvo archeológie

Autor: Eva Horváthová, Rastislav Hreha
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 140
ISBN 978-80-89315-66-6

 

knihaSpiš – Svedectvo archeológie

Autor: Marián Soják
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 168
ISBN 978-80-89315-67-3

 

knihaGrabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei : Teil 1

Autor: Zoja Benkovky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 264
ISBN 978-80-89315-71-0

 

 

knihaGrabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei : Teil 2

Autor: Zoja Benkovky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 168
ISBN 978-80-89315-73-4

 

 

knihaŠtudijné Zvesti 58

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 188

 

 

 

kniha

Popolnicové polia a doba halštatská

Autor: Ondrej Ožďáni
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 291
ISBN 978-80-89315-85-7

 

 

kniha

Architektúra domu mladšej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku na základe analýzy mazanice

Autor: Jozef Ďuriš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 299

 

 

 

knihaŠtudijné Zvesti 57

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 185

 

 kniha

Castrum Bene

Autori: Peter Bednár, Klaudia Daňová, Marek Vojteček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 50
ISBN 978-80-89315-84-0