cvndp publikacie publikacie

Východoslovenský pravek


Hlavný redaktor: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Hrnčiarska 13, 040 01 Košice

Tel. : (+421/055) 62226 82 Fax : (+421/055) 7295558

E-mail : mirossa@saske.sk

Logo Východoslovenský Pravek

VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK zverejňuje nové výsledky terénneho a teoretického bádania pravekých a včasných dejín východného Slovenska a štúdie zaoberajúce sa historickým vývojom osídlenia severovýchodnej časti Karpatskej kotliny. Vychádzať začal v sedemdesiatych rokoch /1 – 1970, 2 – 1971/. Vydávanie bolo obnovené v roku 1991 /3 – 1991, 4 – 1993, 5 – 1998/.

 


Zoznam čísiel:

Východoslovenský pravek XII, 2021
Východoslovenský pravek XI, 2018
Východoslovenský Pravek X, 2013
Východoslovenský Pravek IX, 2009
Východoslovenský Pravek VIII, 2007
Východoslovenský Pravek VII, 2005
Východoslovenský Pravek VI, 2003
Východoslovenský Pravek – Special Issue, 1999
Východoslovenský Pravek V, 1998
Východoslovenský Pravek IV, 1993
Východoslovenský Pravek III, 1991
Východoslovenský Pravek II, 1971
Východoslovenský Pravek I, 1970