cvndp publikacie publikacie

Úradné hodiny úsek dokumentácie

Úradné hodiny pre verejnosť:

  • Streda: 8.00 – 13.00 h
  • Štvrtok: 11.00 – 15.00 h

Pozor! Zmena otváracích hodín vyhradená!

 

Informácie o úseku dokumentácie Archeologického ústavu SAV v Nitre


Adresa:

Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21
Nitra


Personálne obsadenie:

Ing. Blažová Elena; Bartík Martin; Bistáková Alena, Mgr. PhD.; Hnilová Anetta; Cheben Michal, Mgr.; Kotuľak Daniel, Mgr.; Mladá Mária; Pavileková Renáta; Tokárová Ingrid; Valkovičová Terézia

e-mail : dokuau@savba.sk, nrauhanz@savba.sk


Úsek dokumentácie a vedeckých skladov zhromažďuje archív nálezových správ (okolo 15 000) a hlásení o terénnej aktivite na území Slovenska od roku 1939, archív plánov a mapové diela v rôznych mierkach z územia Slovenska, evidenciu stavebných vyjadrení – zhromažďuje požiadavky stavebníkov a vyjadrenia k stavbám.

Je potrebné sa riadiť ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. V žiadosti o vyjadrenie je treba uviesť presnú lokalizáciu stavby- obec, ulica, parc.číslo, okres, priložiť a uviesť rozsah zemných prác a priložiť výsek z mapy a vyznačiť miesto stavby.

Archív negatívov a diapozitívov zhromažďuje fotodokumentáciu terénnych výskumov a jednotlivých nálezov. Archív obsahuje 136 500 kusov negatívov predmetov, 126 000 kusov negatívov terénu a okolo 30 000 kusov diapozitívov.

V depozitároch AÚ SAV je uložený črepový materiál cca 10 000 krabíc, drobné predmety cca 30 000 kusov, nádoby cca 6 000 kusov, ľudské a zvieracie kosti. Sú tu tiež uložené rastlinné zvyšky, mazanica a uhlíky. Počet nálezov sa mení, spracované nálezy sa deponujú do múzeí a nové pribúdajú. Návštevník môže materiál študovať v priestoroch archívu s písomným súhlasom riaditeľa ústavu a v prítomnosti zodpovedného pracovníka. Pokiaľ ide o nepublikovaný materiál, je potrebný písomný súhlas autora. Treba sa riadiť ustanoveniami zákona č.395/2002 Z.z. a Autorským zákonom.