cvndp publikacie publikacie

Autorské práva

Autorské práva a podmienky používania internetových stránok archeol.sav.sk

Prevádzkovateľom internetových stránok archeol.sav.sk je Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke a jej podstránkam. Obsah webových stránok portálu je jeho vlastníctvom a má oprávnenie na jeho používanie.

Podmienky používania internetových stránok archeol.sav.sk určuje, vydáva a mení výhradne prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránku archeol.sav.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (celku aj jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom. Vzťahuje sa to aj na materiály, ktoré sú určené na stiahnutie a sú dostupné v príslušných sekciách.

Autorské práva a licencie k materiálom nachádzajúcim sa na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Všetky materiály sú chránené na základe zákonov o autorských právach.

Pokiaľ to nebolo výslovne zakázané oznámením uvedeným na konkrétnej stránke, môžu sa časti webových stránok aplikovať pre osobné použitie, za predpokladu, že sa k takejto kópii pripoja informácie o autorovi a prevádzkovateľovi. Takéto kópie je zakázané akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, upravovať, dopĺňať alebo rozširovať bez ohľadu na účel použitia.

Žiadne informácie z týchto stránok sa nemôžu interpretovať ako postúpenie práv, nárokov alebo iných  podielov na obsahu podliehajúcemu autorským právam, alebo na licencii umožňujúcej používanie tohto obsahu.

Všetci autori príspevkov uverejnených na stránkach tohto webového portálu vyhlasujú, že sú autormi jednotlivých článkov, ako aj fotografií, obrázkov a iných médií, ktoré publikujú. V prípade, že nie sú ich autormi, sú povinní uviesť zdroj, z ktorého pochádzajú. Ak tak neurobia, môžu porušovať autorské práva a vystavovať sa z toho vyplývajúcim trestno-právnym dôsledkom v zmysle zákona.

Všetky materiály v sekcii Na stiahnutie sú publikované s predchádzajúcim súhlasom autorov, alebo sú získané zo zdrojov iných webových stránok, kde sú voľne dostupné a určené na stiahnutie.