cvndp publikacie publikacie

Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV Vás pozýva na prednášky v rámci Dní A. Točíka, ktoré sa uskutočnia dňa 31.5.2017  o 12.30 v budove Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici v Nitre.

 

Program

12.30   M. Ruttkay: Úvodné slovo

12.45   K. Pieta/M. Ruttkay/Z. Robak: Najnovšie objavy Kuvaitsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka

13.15   V. Furmánek/V. Mitáš: Radzovce v dobe popolnicových polí

13.30   K. Pieta: Laténske hradiská na strednom a hornom Ponitrí

13.45   L. Benediková/J. Katkinová/V. Budinský-Krička: Ilava, Porubská dolina. Pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí

14.00   Diskusia

 

14.15  Prestávka

 

14.30   J. Zábojník/J. Béreš: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

14.45   M. Ruttkay/P. Smetanová: Archeologický výskum Kostola sv. Jozefa v areáli Zoborského kláštora

15.00   M. Cheben: Geofyzikálne merania na Slovensku

15.15    L. Luštíková: Výskum pohrebiska z mladšej doby bronzovej v Rimavskej Sobote

15.30   Diskusia a záver

 

Program na stiahnutie tu

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Termín prijímacieho konania:

26. júna 2017 od 9.00 hod.

Čítajte viac

Súťaž o najlepšiu monografiu zo stredoveku

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení 1. ročníka súťaže Nadácie PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadácia Miroslav Richtera a Renaty Fabešové, o najlepšiu publikovanú monografiu alebo dokončený rukopis v obore archeológia stredoveku Autori najlepšie hodnotených prác dostanú finančnú odmenu.

 

Prihlášky do súťaže treba posielať do 31. marca 2017.

 

Pravidla súťaže nájdete tu.

 

 

 

Vianoce

vianocna-vyzdoba-vianocePrajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

Pustý hrad 2016, archeologický výskum a obnova

2016_11_22_prednaska_pusty-hrad_pozvanka_2016Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičnú prednášku: Pustý hrad 2016, archeologický výskum a obnova, ktorá sa uskutoční v utorok 22.11.2016 o 16:00 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene (ul. Ľ. Štúra 5, Zvolen).

Budeme informovať o prácach na Pustom hrade vo Zvolene v poslednej sezóne ako aj o ďalších výskumoch v roku 2016 (hrad Peťuša, Bakova jama).

Účastníci prednášky dostanú prospekty o Pustom hrade i Peťuši.

Veda netradične

Zažite vedu naživo v spoločnosti Archeologického ústavu SAV na interaktívnej výstave Veda netradične v rámci Týždňa vedy a techniky v dňoch 10. – 11. novembra 2016 od 9:00 do 19:00 hod. v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3-7,  Bratislava.

Bližšie info tu