cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa 55. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Vás pozývajú na 55. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku

Archaeologia Historica 2024.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 16.-20. septembra 2024 v Malom seminári Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5.

 

Téma konferencie:

Človek a krajina, krajina a človek v stredoveku a na počiatku novoveku

 

Čítajte viac

Uskutoční sa 23. medzinárodná konferencia Kelti

14. až 17. mája 2024 sa uskutoční 23. medzinárodná konferencia Kelti. Kelti/Die Kelten/The Celts 2024. Stretnutie je venované mladšej doby železnej v strednej Európe.

Miesto konferencie: Žilina, Mestská radnica

Dátum konferencie: 14. 5.–17. 5. 2024

Program konferencie na stiahnutie tu.

 

 

Konferencia je organizovaná Archeologickým ústavom SAV, v. v. i., Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV a mestom Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne.

Podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0044

Organizátori vyslovujú vďaku spolku Septentrio, o. z., za organizačnú a materiálnu podporu podujatia.

Organizátori vyslovujú vďaku obci Divinka a Považskému múzeu v Žiline za organizačnú a materiálnu podporu prípravy exkurzie.

Podujatie je otvorené pre registrovaných účastníkov.

Radostnú a pokojnú Veľkú noc!

Pracovníci Archeologického ústav SAV Vám želajú príjemné a radostné veľkonočné sviatky.

Pokojnú Veľkú noc plnú radosti a šťastia!

 

 

 

Na fotografii sa nachádza stredoveká kraslica z lokality Nitra-Kynek, 11. – 12. storočie, foto: Z. Poláková, A. Arpáš/AÚSAV.

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Náplň práce:

  • kreslenie archeologických nálezov (zaučíme)
  • práca so scanerom a fotoaparátom
  • práca s grafickými programami

Miesto výkonu práce: Nitra

Termín nástupu: dohodou

Pracovné podmienky

Pracovný čas: 8 h

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: technické zručnosti, základy kreslenia, základy práce s počítačom, cieľavedomosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Jednotlivé žiadosti posúdime a kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a kvalifikačné predpoklady.

 

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová, personalistka, michaela.slovakova@savba.sk, tel.: +421376410053

Pán profesor Jozef Vladár oslavuje vzácne 90. ročné jubileum

Dňa 20. 1. 2024, oslavuje vzácne 90. ročné jubileum náš dlhoročný kolega prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Profesor Jozef Vladár viedol viaceré systematické výskumy a publikoval celý rad prác, ktoré značne obohatili naše znalosti o období mladšieho praveku. Počas toho sa podieľal na vedení dôležitých vedecko-výskumných inštitúcií a vychoval niekoľko generácií bádateľov. Vďaka svojej práci je rešpektovanou osobnosťou vedeckej komunity nielen doma, ale aj v zahraničí.

Pán profesor, v mene všetkých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i., vám srdečne gratulujeme a do novej životnej dekády Vám želáme pevné zdravie, neutíchajúce nadšenie pre vedu a najmä nech vás neopúšťa váš nákazlivý životný optimizmus, ktorý je pre nás všetkých mimoriadnou inšpiráciou.

Vianoce

 

 

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

 

 

 

 

Film o hrobke z Popradu vyhral cenu na festivale Archeofilm Bratislava

Cenu odbornej poroty získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec (Foto: Daniel Dluhý).

Cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu Archeofilm získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec

V čase od 1. do 3. decembra 2023 sa v bratislavskom kine Mladosť uskutočnil prvý ročník festivalu ARCHEOFILM BRATISLAVA. Ide o medzinárodný filmový festival, ktorý sa zameriava na kvalitné a informačne bohaté filmy s témou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Festival organizoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

V nedeľu 3. 12. mali diváci možnosť vidieť aj premiéru 3. časti dokumentu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec pod názvom „Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov,“ ktorá vznikla v spolupráci RTVS a Trigon Production (režisér Jozef Chudík). Odborné podklady a rozhovory pre film poskytli aj naši archeológovia Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. a Mgr. Viliam Mezey z AÚ SAV, v. v. i. v Nitre.

Tvorcovia filmu získali cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu. Gratulujeme!

Dominika Oravkinová získala cenu „Danubius Young Scientist Awards“

Dominika Oravkinová preberá cenu.

V rámci „Danubius Awards 2023“ boli za svoje akademické úspechy ocenení viacerí výskumníci z regiónov, ktorými preteká rieka Dunaj. Dňa 19. októbra získali ocenenie výskumníci, ktorí výrazne prispeli k rozvoju regiónu Dunaja. Naša kolegyňa Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. získala cenu „Danubius Young Scientist Award.“

Hodnotenie “Danubius Award” bolo založené v roku 2011 ako ocenenie jednotlivcov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom venovali regiónu Dunaja prostredníctvom svojej akademickej práce alebo kultúrnej tvorby.

Toto ocenenia je otvorené všetkým disciplínam a okrem iného pomáha podporovať zapojenie mladých vedcov do výskumu a kultúrnej tvorby súvisiacej s povodím rieky Dunaj. Ceny udeľuje nezávislá odborná porota. Tieto ocenenia zároveň prispievajú k implementácii stratégie Európskej únie pre región Dunaja, ktorú prijal Európsky parlament v roku 2011.

Dominike srdečne gratulujeme!

Ocenení mladí vedci