cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2014

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

 

knihaStaré Slovensko 2
Autor: Ľubomíra Kaminská (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 366
ISBN: 978-80-89315-57-4

 

 

knihaStudia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim VIII-X wiek. II część

Autor: Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 220
ISBN 978-80-89315-58-1 (viaz.)
Cena: 40 Eur

 

 


knihaSlovenská archeológia LXII-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 199
Cena: 79 Eur

 

 


knihaŠtudijné Zvesti 56

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 188
Cena: 74 Eur

 

 


knihaSlovenská archeológia LXII-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 211
Cena: 79 Eur

 

 


knihaŠtudijné Zvesti 55

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 236
Cena: 74 Eur

 

 


knihaArcheologický výskum na stavbe VTL plynovodu SK/HU v roku 2013 : O živote v minulosti alebo svet pravekých komunít v Kiarove

Autor: Beljak Pažinová Noémi, Beljak Ján
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 70
Cena: 5 Eur

 

 

knihaArchaeological investigation on the high-pressure Gas interconnection Pipeline SK-HU in 2013 : Life in Early Times or the World of Prehistoric Communities in Kiarov

Author: Beljak Pažinová Noémi, Beljak Ján
Issued by: Archaeological Institute SAS
Imprint date: 2014
Pages: 70
Price: 5 Eur