cvndp publikacie publikacie

Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Ján Beljak, PhD.

 

Doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6. 2022

Registračné číslo: APVV-17-0063

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Spoluriešitelia: Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Eva Fottová, PhDr. Ján Hunka, CSc., Mgr. Kristína Kučeráková, PhD., PhDr. Pavol Maliniak, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Katarína Šimunková, Mgr. Matej Styk, PhD.

 

Kľúčové slová:

Stredné Slovensko, hrady, výskum, interdisciplinárna spolupráca, každodenný život

 

Anotácia:

9_bel_5040V posledných rokoch Slovensko zažíva výrazný nárast aktivít súvisiacich s pamiatkovou obnovou hradných zrúcanín. Jej výsledkom sú staticky stabilizované hradné ruiny i komplexne zrekonštruované hrady a zámky. Počas týchto stavebných aktivít sú realizované archeologické výskumy, ktoré dokumentujú premeny hradných areálov v priebehu dejín a zhromažďujú bohatý a nesmierne dôležitý pramenný fond. V ňom sú ukryté cenné informácie o vývoji hradov a im predchádzajúcich sídiel (na tých istých miestach), ktoré treba čo najskôr vedecky zhodnotiť a sprístupniť širokej vedeckej a laickej verejnosti. Takýto zámer nie je možné bez úzkej kooperácie archeológov, historikov, stavebných historikov, krajinárov a ďalších odborníkov. Projektový tím je preto zložený z rozdielnych bádateľov, ktorí za ostatné obdobie realizujú vlastné terénne i archívne výskumy na viacerých hradoch územia stredného Slovenska. V rámci projektu budú riešené hrady v historických regiónoch Tekov, Zvolen, Novohrad, Hont, Gemer-Malohont. Cieľom je komplexné vyhodnotenie získaných hnuteľných, nehnuteľných, písomných i kartografických prameňov z týchto výnimočných svedkov dávno zabudnutých časov. Zámerom projektu je aj výskum historických (antropogénnych) krajinných štruktúr v zázemí hradov s použitím moderných technológií. Výsledky riešenia prispejú k spresneniu nielen chronológie a druhovej rôznorodosti materiálnej kultúry, ale celkovo k lepšiemu poznaniu života hradných obyvateľov.

 

18_dscf4326 22_dscf3656