cvndp publikacie publikacie

Štruktúra AÚ

Vedenie Archeologického ústavu SAV v Nitre

Riaditeľ AÚSAV:

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Tel.: 037/6410051
Fax: 037/7335618
E-mail: matej.ruttkay@savba.sk

1. zástupca riaditeľa:

PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Tel.: 037/6943211
Fax: 037/7335618
E-mail: karol.pieta@savba.sk

2. zástupca riaditeľa:

Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Tel.: 037/6943214
Fax: 037/7335618
E-mail: nraubene@savba.sk

Vedecká tajomníčka:

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
Tel.: 037/6943400
Fax: 037/7335618
E-mail: klaudia.danova@savba.sk

Sekretariát Archeologického ústavu SAV v Nitre

Organizačná tajomníčka:

Mgr. Michaela Jančová

Tel.: 037/6943246 a 037/6410053
E-mail: michaela.slovakova@centrum.sk

Sekretariát:

Mgr. Ivana Špotáková
Tel.: 037/6410051
Fax: 037/7335618
E-mail: nrausekr@savba.sk

 

Vedecká rada Archeologického ústavu SAV v Nitre

Predseda:

PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

E-mail: vladimir.mitas@savba.sk

Podpredseda:

Mgr. Branislav Kovár, PhD.

 

Členovia z akademickej obce:

Mgr. Mário Bielich, PhD.

PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Mgr. Róbert Malček, PhD.,

 

Externí členovia:

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.