cvndp publikacie publikacie

Štruktúra AÚ

Vedenie Archeologického ústavu SAV v Nitre

Riaditeľ AÚSAV:

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Tel.: 037/6410051
Fax: 037/7335618
E-mail: matej.ruttkay@savba.sk

1. zástupca riaditeľa:

PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Tel.: 037/6943211
Fax: 037/7335618
E-mail: karol.pieta@savba.sk

2. zástupca riaditeľa:

Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Tel.: 037/6943214
Fax: 037/7335618
E-mail: nraubene@savba.sk

Vedecká tajomníčka:

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
Tel.: 037/6943400
Fax: 037/7335618
E-mail: klaudia.danova@savba.sk

Sekretariát Archeologického ústavu SAV v Nitre

Organizačná tajomníčka:

Mgr. Michaela Jančová

Tel.: 037/6943246 a 037/6410053
E-mail: michaela.slovakova@centrum.sk

Sekretariát:

Mgr. Ivana Špotáková
Tel.: 037/6410051
Fax: 037/7335618
E-mail: nrausekr@savba.sk

 

Vedecká rada Archeologického ústavu SAV v Nitre

Predsedníčka:

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Tel.: 0905716328
E-mail: gertruda.brezinova@savba.sk

Podpredseda:

Mgr. Adrián Nemergut, PhD.

Členovia z akademickej obce:

Mgr. Pavol Bobek, PhD.

PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Mgr. Branislav Kovár, PhD.

 

Externí členovia:

PhDr. Juraj Bartík, CSc.

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

 

 Štatút vedeckej rady