cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2018

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

 

 

Stredoveký a včasnonovoveký kostolný cintorín v Nesvadoch

Autor: Gabriel Nevizánsky – Péter Prohászka

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-8196-016-1

Počet strán: 134 strán + 34 tab.

 

Sídla, artefakty a čas

Autor: Lucia Benediková – Milan Hornák

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-8196-020-8

Počet strán: 323

 

 
mince
Autor: Marek Budaj – Ján Hunka
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-026-0
Počet strán: 259
Cena: 28 Eur
 
 
 
 

 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
Autor: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN 0231-925X

Počet strán: 154

 
 
 

Slovenská archeológia LXVI-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISSN 1355-01012

Rok vydania: 2018

Počet strán: 188

 
 
 
 
Autor: Jozef Bátora – Rudolf Kujovský – Matej Ruttkay – Jozef Vladár
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-015-4
Počet strán: 222
 
 
 
 
 

Študijné Zvesti 64

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
Počet strán: 218

 

 

 

sapropelitŠperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku

Autor: Getrúda Březinová

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-8196-018-5

Cena: 28 Eur

 

Autor: Jozef Ďuriš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-017-18
Cena: 36 Eur
 
 
 
 
 

slovenska-archeologia-lxvi_1_2018 Slovenská archeológia LXVI-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISSN 1355-01012

Rok vydania: 2018

Počet strán: 188