cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa 5. medzinárodná konferencia Pipe lost, pipe found

Archeologický ústav SAV, v. v. i.,  Tekovské múzeum v LeviciachPipe Club Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť

 

Vás pozývajú na 5. medzinárodnú konferenciu Pipe lost, pipe found

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 3. decembra 2024 v Tekovskom múzeu v Leviciach

 

Téma konferencie:

Nové nálezy hlinených fajok a fajkárstvo v neskorom stredoveku a v novoveku

 

Prihlášku na konferenciu stiahnete tu

Čítajte viac