cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa 5. medzinárodná konferencia Pipe lost, pipe found

Archeologický ústav SAV, v. v. i.,  Tekovské múzeum v LeviciachPipe Club Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť

 

Vás pozývajú na 5. medzinárodnú konferenciu Pipe lost, pipe found

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 3. decembra 2024 v Tekovskom múzeu v Leviciach

 

Téma konferencie:

Nové nálezy hlinených fajok a fajkárstvo v neskorom stredoveku a v novoveku

 

Prihlášku na konferenciu stiahnete tu

Rámcový program konferencie:

Pondelok 3. 12. 2024

8.00–9.00 registrácia účastníkov konferencie

9.00–9.00 slávnostné otvorenie konferencie

9.10–12.30 blok referátov

12.30–13.30 obed

13.30–18.00 blok referátov, výstava posterov

Diskusia

Veľkosť posterov: 100 × 60 cm

Prihlášky zasielajte do 30. 8. 2024, na konferenciu sa treba registrovať