cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov

Archeologický ústav SAV, v. v. i. pozýva všetkých záujemcov o dávnu históriu na Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2024 od 10. do 16. hodiny v Nitre na Martinskom vrchu (bývalé kasárne pod Zoborom, Dobšinského ulica, vstup od veľkého kruhového objazdu).

Návštevníci uvidia časť depozitárov, výber z najvýznamnejších archeologických nálezov z aktuálnych archeologických výskumov, prácu konzervátorov, ukážky analýzy ľudských kostrových pozostatkov, ukážky šperkárskej a hrnčiarskej výroby, nové výsledky 3D a virtuálnej archeológie.

Tradične budú sprístupnené tri experimentálne domy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré sme postavili na základe výsledkov archeologických výskumov a náznaková rekonštrukcia pôdorysu Kostola sv. Martina.

Mnohých určite priláka výpal slovanskej keramiky vo vernej kópii hrnčiarskej pece z veľkomoravského obdobia. Deti si zároveň budú môcť vyskúšať práce na tréningovom  archeologickom výskume.

Družina dobových zvyklostí Tormenta predvedie viaceré činnosti z každodenného života na Veľkej Morave – príprava stravy, vojenská výzbroj a výstroj, lukostreľba,  textilná produkcia a pod.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

 

Foto: M. Ruttkay, M. Krošláková

Príďte nás navštíviť na podujatie „My sme SAV“

Na podujatí „My sme SAV“ v dňoch 14. – 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude Archeologický ústav SAV, v. v. i. prezentovať pútavý príbeh Germánov na Slovensku, ktorý spája rímsko-germánsku kultúru prvých štyroch storočí n. l., prostredníctvom troch kľúčových archeologických lokalít:

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec

V roku 2023 bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“. Rozpráva fascinujúci príbeh mladého germánskeho kniežaťa zasadený do dramatického obdobia začiatkov sťahovania národov na konci 4. storočia n. l. Jedinečnosťou nálezu je dokonale zachovaná drevená hrobka, ktorá nemá v európskej archeológii paralely.

 

Rímsky most na Dunaji

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji získal výročnú cenu časopisu „Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo“ v kategórii objav – nález – akvizícia. Jeho zvyšky našli archeológovia oproti južnej bráne vojenského tábora v Iži pri Komárne až v roku 2021. Tábor využívali rímski vojaci od 2. po 4. storočie.

 

Archeopark Cífer-Pác

Koncom apríla 2024 otvoril svoje brány prezentačno-náučný Archeopark Cífer-Pác. Návštevníci sa tu môžu preniesť do 4. storočia vďaka rekonštrukcii rímsko-germánskej veľmožskej rezidencie. V obnovenom mlyne sa nachádza expozícia prezentujúca najvýznamnejšie archeologické nálezy z katastra obce Cífer od neolitu po stredovek.