cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov

Archeologický ústav SAV, v. v. i. pozýva všetkých záujemcov o dávnu históriu na Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2024 od 10. do 16. hodiny v Nitre na Martinskom vrchu (bývalé kasárne pod Zoborom, Dobšinského ulica, vstup od veľkého kruhového objazdu).

Návštevníci uvidia časť depozitárov, výber z najvýznamnejších archeologických nálezov z aktuálnych archeologických výskumov, prácu konzervátorov, ukážky analýzy ľudských kostrových pozostatkov, ukážky šperkárskej a hrnčiarskej výroby, nové výsledky 3D a virtuálnej archeológie.

Tradične budú sprístupnené tri experimentálne domy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré sme postavili na základe výsledkov archeologických výskumov a náznaková rekonštrukcia pôdorysu Kostola sv. Martina.

Mnohých určite priláka výpal slovanskej keramiky vo vernej kópii hrnčiarskej pece z veľkomoravského obdobia. Deti si zároveň budú môcť vyskúšať práce na tréningovom  archeologickom výskume.

Družina dobových zvyklostí Tormenta predvedie viaceré činnosti z každodenného života na Veľkej Morave – príprava stravy, vojenská výzbroj a výstroj, lukostreľba,  textilná produkcia a pod.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

 

Foto: M. Ruttkay, M. Krošláková