cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2020

Výstava „Slovanské hradisko na Veľkom vrchu“

V spolupráci s Považským múzeom v Žiline sme pripravili výstavu o výsledkoch archeologického výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke. Vystavené nálezy a informačné panely oboznamujú návštevníkov o dejinách výskumu, jeho priebehu, dokumentovaní a výsledkoch. V mladšej dobe bronzovej ľud lužickej kultúry osídlil temeno kopca, na ktorom na počiatku neskorej doby bronzovej postavil hradobné múry. V dobe laténskej nositelia púchovskej kultúry opevnili len akropolu zaniknutého hradiska, čím tu vznikol malý hrádok. A napokon v závere veľkomoravské obdobia Slovania hradisko obnovili v pôvodnom rozsahu. Ťažiskom expozície sú nálezy práve z tohto časového úseku.

Pri príležitosti výstavy vyšiel aj dvojjazyčný katalóg, v ktorom autori v rozsiahlej eseji pútavou formou približujú existenciu hradiska v jednotlivých epochách jeho osídlenia. Súčasťou publikácie sú aj mapy, rekonštrukcie, množstvo farebných fotografií a súpis vystavených exponátov.

Bližšie informácie o výstave sú prístupné na internetovej stránke múzea.

 

Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Drotárskeho pavilónu v areáli Budatínskeho hradu v Žiline od 11. 9. 2020 do 31. 3. 2021.