cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2011

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk


knihaSlovensko vo včasnom stredoveku

Autor: Šalkovský Peter
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 144
ISBN 978-80-89315-39-0 (viaz.)
Cena: 22,50 Eur

 


knihaNeolitická osada Hurbanovo-Bohatá

Autor: Gertrúda Březinová, Noémi Pažinová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 271
ISBN 978-80-89315-37-6 (brož.)
Cena: 38,50 Eur

 


knihaGermánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí

Autor: Vladimír Varsik
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 404
ISBN 978-80-89315-34-5 (viaz.)
Cena: 31 Eur

 


knihaKolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času

Autor: Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký (zost.)
Vydal: Biskupský úrad v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 490
ISBN 978-80-970809-8-3 (viaz.)
Cena: 98 Eur