cvndp publikacie publikacie

Kontakt pre stavebníkov

V prípade záujmu o realizáciu archeologického výskumu nás kontaktujte:

Mgr. Vojteček Marek, PhD.
nraumvoj@savba.sk