cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2017

 

Autor: Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8196-012-3

 

 

 

Autori: Karol Pieta – Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8196-008-6
Počet strán: 383
Cena: 42 Eur
Obsah

str_001_1Osady doby rímskej v Ostrovanoch a Medzanoch

Autor: Mária Lamiová-Schmiedlová, Lucia Luštiková, Božena Tomášová
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-002-4
Rok vydania: 2017
Počet strán:
Cena: 28 Eur

 

 

Bstr_001ratislava-Dúbravka

Autor: Kristián Elschek
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-010-9
Rok vydania: 2017
Počet strán: 183
Cena: 44 Eur

 

 

str_002

Budatínsky hrad

Autor: Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-88877-81-3
Rok vydania: 2017
Počet strán: 183

 

 

str_001_1Bone and Antler Artefacts from the Roman Fort at Iža

Autor: Erik Hrnčiarik
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-011-6
Rok vydania: 2017
Počet strán: 136
Cena: 25 Eur

 

str_001Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2013 

Autor: Ivan Cheben (ed.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-006-2
Rok vydania: 2017
Počet strán: 290
Cena: 43 Eur

 

str_001Archäologische Studien zum frühen Mittelalter

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-009-3
Rok vydania: 2017
Počet strán: 225
Cena: 35 Eur

 

str_001 Slovenská archeológia LXV-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 399

 

 

str_002

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012

Autori: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 225

 

 

 

str_001Študijné Zvesti 62

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 208

 

 

 

str_001Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potísia.

Autori: Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky
Vydal: Archeologický ústav SAV, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
ISBN 978-80-8196-003-1, ISBN 978-80-224-15832-5
Rok vydania: 2017

 

 

 

str_001Študijné Zvesti 61

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017