cvndp publikacie publikacie

Rekonštrukcie architektúry

Tesárske Mlyňany – dom z mladšej doby železnej

 

Tesárske Mlyňany – dom z mladšej doby železnej

 

Štrba, Šoldov – opevnený, gotický kostol

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – slovanské obydlie

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – slovanské obydlie

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – slovanské obydlie, interiér

 

Nitra, hrad – rekonštrukcia vstupnej brány, 16. storočie

 

Nitra, Staré mesto, hrad – rekonštrukcia opevnenia z 11. storočia

 

Al-Qusur, Failaka, Kuvajt – rekonštrukcia domu z nestoriánskej osady

 

Beladice, poloha Križovatka – germánsky dom

 

Kopčany – kostol z 10. storočia

 

Majcichov – opevnenie z 9. storočia

 

Nitra, Dražovce – kostol Sv. Michala archanjela

 

Nitrianske Hrnčiarovce – stredoveký hrádok postavený na pravekej lokalite

 

Nitra, poloha Mikov dvor – rekonštrukcia domu z 11. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – kostol Sv. Emeráma

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – kostol Sv. Martina

 

Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch – kostol Sv. Martina, interiér

 

 

Nitra, Chrenová, poloha Mačací zámok – strážny hrádok z 13. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – rekonštrukcia opevnenia z 9. storočia

 

Nitra, Staré mesto, hrad – južná kazemata

 

Zvolen Môťová – ideálna rekonštrukcia časti opevnenia z 9. storočia

 

Zvolen Môťová – ideálna rekonštrukcia časti opevnenia z 10. storočia

Autorské práva