cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2022

Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry
Autor: Václav Furmánek, Jaroslava Pavelková, Vojtech Budinský-Krička
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-061-1

Počet strán: 307

 

 

 

 

 

Študijné Zvesti 69-2

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN  0560-2793

Počet strán: 406

 

 

 

 

Slovenská archeológia LXX – 1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2022

ISSN 1335-0102

Počet strán: 188

 

 

 

Sídlisko ludanickej skupiny v Nitre-Chrenovej, poloha Selenec
Autor: Monika Gabulová (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-029-1

Počet strán: 296

 

 

 

 

 

Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej. Sídliská a pohrebiská
Autor: Jozef Bátora, Zuzana Felcanová, Jozef Vladár
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-030-7

Počet strán: 244

 

 

 

 

 

Archeologický výskum na trase vysokotlakového prepojovacieho plynovodu Veľké Kapušany – Poľsko
Autor: Lucia Luštiková, Marek Vojteček (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-059-8

Počet strán: 100

 

 

 

 

 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
Autor: Ivan Cheben, Klaudia Daňová (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-058-1

Počet strán: 280