cvndp publikacie publikacie

Interní pracovníci

Zoznam pracovníkov AÚ SAV podľa oddelení

ODDELENIE ARCHEOLÓGIE PRAVEKU (OAP)
Vedúca: PhDr. Klaudia DAŇOVÁ, PhD., klaudia.danova@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bátora Jozef, prof. PhDr. DrSc., nraubato@savba.sk, (profesijný životopis)
Daňová Klaudia, PhDr. PhD., klaudia.danova@savba.sk, (profesijný životopis)
Ďuriš Jozef, Mgr. PhD., nraujdur@savba.sk, (profesijný životopis)
Furmánek Václav, Dr. h. c. prof. PhDr. DrSc., nraufurm@savba.sk, (profesijný životopis)
Kozubová Anita, Mgr. PhD.
Kujovský Rudolf, PhDr. CSc., nraukujo@savba.sk, (profesijný životopis)
Malček Robert, Mgr. PhD., malcek@savzv.sk, (profesijný životopis)
Mitáš Vladimír, PhDr. PhD., vladimir.mitas@savba.sk, (profesijný životopis)
Nemergut Adrián, Mgr., PhD., adrian.nemergut@savba.sk(profesijný životopis)
Nevizánsky Gabriel, PhDr. CSc., nraunevi@savba.sk, (profesijný životopis)
Ožďáni Ondrej, PhDr. CSc., nrauozda@savba.sk, (profesijný životopis)
Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr. CSc., zuzana.rajtarova@savba.sk, (profesijný životopis)
Zabavin  Vyačeslav Olehovič, doc. CSc.

Technickí pracovníci:
Fúska Maroš, maros.fuska@savba.sk
Kunová Mária, maria.kunova@savba.sk
Nagyová Zuzana, zuzana.nagyova@savba.sk

Interní doktorandi:
Wójcik Jaroslav, B.A.


ODDELENIE VČASNEJ DOBY DEJINNEJ A STYČNÝCH PRÍRODOVEDECKÝCH DISCIPLÍN (OAV)
Vedúci: Mgr. Branislav KOVÁR, PhD. branislav.kovar@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Benediková Lucia, Mgr. PhD., nraubene@savba.sk, (profesijný životopis)
Bielichová Zora, Mgr., zora.miklikova@savba.sk, (profesijný životopis)
Březinová Gertrúda, doc. PhDr. CSc., nraubrez@savba.sk, (profesijný životopis)
Elschek Kristián, PhDr. CSc., nrauels@savba.sk, (profesijný životopis)
Kovár Branislav, Mgr., PhD., branislav.kovar@savba.sk, (profesijný životopis)
Pieta Karol, PhDr. DrSc., nraupiet@savba.sk, (profesijný životopis)
Rajtár Ján, PhDr. CSc., nraurajt@savba.sk, (profesijný životopis)
Štolcová Tereza, Mgr. PhD., tereza.stolcova@savba.sk, (profesijný životopis)
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc., vladimir.varsik@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Červeň Peter, nraupcer@pribina.savba.sk
Gajdošíková Jana, Ing., jana.gajdosikova@savba.sk
Hritz Štefan, stefan.hritz@savba.sk
Mihályiová Jana, Ing., nraujmih@savba.sk, (profesijný životopis)

Interní doktorandi:

Dragonidesová Petra, Mgr.
Smigielska Urszula, Mgr.
Kalapáčová Anna, Mgr.

 


ODDELENIE ARCHEOLÓGIE STREDOVEKU A RANÉHO NOVOVEKU (OAS)
Vedúci: Mgr. Michal HOLEŠČÁK, PhD., michal.holescak@savba.sk, (profesijný životopis) 

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bielich Mario, Mgr. PhD., nraumbie@savba.sk, (profesijný životopis)
Čaplovič Dušan, doc. PhDr. DrSc., (profesijný životopis) uvoľnený
Fusek Gabriel, PhDr. CSc., gabriel.fusek@savba.sk, (profesijný životopis)
Hanuliak Milan, PhDr. DrSc., nrauhanu@savba.sk, (profesijný životopis)
Holeščák Michal, Mgr. PhD., michal.holescak@savba.sk, (profesijný životopis)
Jakubčinová Miriam, Mgr. PhD., nraumjak@savba.sk, (profesijný životopis)
Robak Zbigniew, Mgr. PhD., zbigniew.robak@savba.sk(profesijný životopis)
Ruttkay Alexander, prof. PhDr. DrSc., nraurut@savba.sk, (profesijný životopis)
Samuel Marián, RNDr. Mgr., nrausamu@savba.sk, (profesijný životopis)
Vlkolinská Ivona, PhDr. CSc., nrauvlk@savba.sk, (profesijný životopis)
Zábojník Jozef, doc. PhDr. CSc., nrauzabo@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Nagyová Žaneta, zaneta.nagyova@savba.sk
Štefanková Silvia, Bc., silvia.ptackova@savba.sk

 


ODDELENIE ZÁCHRANNÝCH VÝSKUMOV A PROSPEKCIE (OZV)
Vedúci: Mgr. Marek VOJTEČEK, PhD.,nraumvoj@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bednár Peter, PhDr. CSc., nraubedn@savba.sk, (profesijný životopis)
Beljak Ján, PhDr. PhD., beljak@savzv.sk, (profesijný životopis)
Bobek Pavol, Mgr. PhD., pavol.bobek@savba.sk, (profesijný životopis)
Čierny Miloš, Mgr.
Fottová Eva, PhDr., nraufott@savba.sk, (profesijný životopis)
Gabulová Monika, PhDr. PhD., nraumkop@savba.sk, (profesijný životopis)
Gašpar, Adam, Mgr., a.gaspar@saske.sk
Hukeľová Zuzana, Bc., MSc., PhD., zuzana.hukelova@savba.sk
Cheben Michal, Mgr., nraumche@savba.sk, (profesijný životopis)
Cheben Ivan, PhDr. CSc., nraucheb@savba.sk, (profesijný životopis)
Chebenová Petra, Mgr., petra.chebenova@savba.sk,  (profesijný životopis),
Kissová Miroslava, Mgr. PhD.,,miroslava.svihurova@savba.sk(profesijný životopis), MD
Krošláková Mária, Mgr. PhD., maria.tonkova@savba.sk, (profesijný životopis)
Milová Beáta, Mgr., beata.milova@savba.sk, (profesijný životopis)
Murín Igor, Mgr. PhD., 
Nezvalová Lucia, Mgr. PhD., lucia.nezvalova@savba.sk, (profesijný životopis)
Oravkinová Dominika, Mgr. PhD., dominika.oravkinova@savba.sk(profesijný životopis)
Poláková Zuzana, Mgr., PhD., nrauzpol@savba.sk, (profesijný životopis)
Ruttkay Matej, doc. PhDr. CSc., matej.ruttkay@savba.sk, (profesijný životopis)
Ruttkayová Jaroslava, PhDr., jaroslava.ruttkayova@savba.sk
Vangľová Terézia, Mgr. PhD.,, nrautvan@savba.sk, (profesijný životopis)
Vojteček Marek, Mgr., PhD., nraumvoj@savba.sk, (profesijný životopis)
Votrubeková Tatiana, Mgr.

 

Technickí pracovníci:
Balžan Branislav, Ing., branislav.balzan@savba.sk
Červeňová Eva, Ing., eva.cervenova@savba.sk
Gabula Tomáš, tomas.gabula@savba.sk
Hritzová Jana
Ptáček Anton
Puškár Lórant
Richtárik Marián, marian.richtarik@savba.sk
Zahoreczová Katarína, katarina.zahoreczova@savba.sk


Útvar OZV – Košice

Vedúci: Mgr. Marek VOJTEČEK, PhD.,nraumvoj@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:

Luštíková Lucia, Mgr., PhD., lustikova@saske.sk, (profesijný životopis)

 

Technickí pracovníci:

Marková Alica, Bc., almar@saske.sk
Sopko Patrik, sopko@saske.sk


Útvar OZV – Spiš

Vedúci: PhDr. Marián SOJÁK, PhD., sojak@ta3.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:

Soják Marián, PhDr., PhD., sojak@ta3.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:

Galová Zuzana, nrauzgal@savba.sk


ÚTVAR OZV – Zvolen

Vedúci: PhDr. Ján BELJAK, PhD., beljak@savzv.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:

Beljak Ján, PhDr. PhD., beljak@savzv.sk, (profesijný životopis)
Debnár Peter, Mgr., peter.debnar@savba.sk
Lenartová Kristína, Mgr., PhD., kristina.kucerakova@savba.sk. MD

Technickí pracovníci:

Loydl Albert, loydl@auzv.sk


ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA (OVVS)
Vedúci: doc. PhDr. Ľubomíra KAMINSKÁ, DrSc., kaminska@saske.sk, (profesijný životopis)

 

Vedeckí a odborní pracovníci:

Horváthová Eva, PhDr. PhD., ehorvath@saske.sk, (profesijný životopis)
Kaminská Ľubomíra, doc. PhDr. DrSc., kaminska@saske.sk, (profesijný životopis)
Miroššayová Elena, PhDr. CSc., mirossa@saske.sk, (profesijný životopis)


Technickí pracovníci:

Balyová Mária
Feketeová Mária, feketeova@saske.sk
Guľa Henrich, Bc., gula.h@saske.sk
Jasečková Marta, jasecko@saske.sk

Interní doktorandi:

Olšav Štefan, Mgr., stefan.olsav@saske.sk
Popovičová Lucia, Mgr.

 


ODDELENIE VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ A REŠTAURÁTORSKÝCH LABORATÓRIÍ (VTI)
Vedúci: PhDr. Peter BEDNÁR, CSc., nraubedn@savba.sk, (profesijný životopis)

Úsek evidencie a dokumentácie:
Vedúca: Ing. Elena BLAŽOVÁ, elena.blazova@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bistáková Alena, PhDr. PhD., alena.bistakova@savba.sk, (profesijný životopis)
Blažová Elena, Ing., elena.blazova@savba.sk, (profesijný životopis)
Grznárová Marcela, Ing., marcela.grznarova@savba.sk
Pavlovič Bernard, Mgr., bernard.pavlovič@savba.sk(profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Arpášová Andrea, andrea.arpasova@savba.sk
Bartík Martin, martin.bartik@savba.sk
Látečková Ivana, ivana.lateckova@savba.sk
Mladá Mária, maria.mlada@savba.sk
Pavileková Renáta, renata.pavilekova@savba.sk
Starovičová Jana, jana.starovicova@savba.sk
Tokárová Ingrid, ingrid.tokarova@savba.sk
Vaššová Nina, nina.vassova@savba.sk

Úsek redakcie a knižnice
Vedúca: Gabriela HOLKOVÁ

Darnadi Vojtech, vojtech.darnadi@savba.sk
Holková Gabriela, gabriela.holkova@savba.sk
Jančíková Beáta, beata.jancikova@savba.sk
Lieskovská Lucia, Mgr.
Zverková, Mária, nraukniz@savba.sk

Úsek reštaurátorských laboratórií
Vedúci: Mezey Viliam, Mgr.

Vedeckí a odborní pracovníci:
Antoš, Štefan, Bc.
Knoll Marián, Mgr., marian.knoll@savba.sk, (profesijný životopis)
Mezey Viliam, Mgr.

Technickí pracovníci:

Vaneková Jana, jana.vanekova@savba.sk


ÚTVAR LABORATÓRIÍ, DIGITALIZÁCIE A 3D DOKUMENTÁCIE

Vedúci: doc. PhDr. Matej RUTTKAY, CSc., matej.ruttkay@savba.sk, (profesijný životopis)

Arpáš Anton, anton.arpas@savba.sk
Bakytová Elena, elena.bakytova@savba.sk
Habánová Magdaléna, Mgr., magdalena.habanova@savba.sk
Kmeťová Tatiana
Kotorová Mária, PhDr., PhD.
Šimová, Lucia, Mgr., lucia.simova@savba.sk


SEKRETARIÁT
Vedúci: doc. PhDr. Matej RUTTKAY, CSc., matej.ruttkay@savba.sk, (profesijný životopis)

Adamus Magdalena Józefa Mgr. PhD.
Droberjar Eduard, doc. PhDr. PhD.
Milo Peter, doc. Dr.phil.
Prohászka Peter, Dr.
Jančová Michaela, Mgr., michaela.slovakova@savba.sk, (profesijný životopis)
Špotáková Ivana, Mgr., nrausekr@savba.sk
Tencer Tomáš, Mgr., Ph.D.


TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA

Vedúca: Ing. Anna Šupová,  anna.supova@savba.sk  037/6943 104

 

Belaniová Nadezhda
Hlinková Hana, Bc., hana.hlinkova@savba.sk 037/6943 105, MD
Inovecká Ivana, Ing.
Makvová Katarína
Pintérová Angelika
Rumanovská Jana, Ing., jana.rumanovska@savba.sk  037/6943 103
Šišková Daniela, daniela.siskova@savba.sk  037/6943 106
Šupová Anna, Ing., anna.supova@savba.sk  037/6943 104
Turček Jozef, Ing., jozef.turcek@savba.sk  037/6943 107
Zelinová Tatiana, tatiana.zelinova@savba.sk 0376943 103