cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti, No. Suppl 2

Študijné zvesti

Volume 2021, 2021, No. Suppl 2

ISSN 0560-2793

 

Magda Cieśla

Keep it or discard it? Why the Neanderthals made tools from some rocks

Zachować czy wyrzucić? Dlaczego neandertalczycy wykorzystywali niektóre typy skał w produkcji narzędzi

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.1

 

Małgorzata Kot – Natalia Gryczewska

Found in a box. Unknown bifacial leaf point from the Koziarnia Cave

Znalezione w pudełku. Nieznane bifacjalne ostrze liściowate z jaskini Koziarni

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.2

 

Krisztián Zandler – András Markó – Attila Péntek

Szeletian or not Szeletian. Bifacial industries from three open-air Middle Palaeolithic sites from the Cserhát Mountains (Northern Hungary)

Szeletien alebo nie szeletien. Bifaciálna industria z troch otvorených stredopaleolitických lokalít v pohorí Cserhát (severné Maďarsko)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.3

 

Zsolt Mester

What about the Szeletian leaf point as fossile directeur?

Szeletiensky listovitý hrot ako fossile directeur?

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.4

 

Katarzyna Pyżewicz – Adrián Nemergut

First results of use-wear analysis of the leaf points from Moravany nad Váhom-Dlhá

Prvé výsledky trasologickej analýzy listovitých hrotov z lokality Moravany nad Váhom-Dlhá

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.5

 

 Marián Soják – Maciej Wawrczak

Spišské Podhradie-Dreveník, an important Palaeolithic site of the Lower Spiš

Spišské Podhradie-Dreveník, dôležitá paleolitická lokalita dolného Spiša

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.6

 

Yuri E. Demidenko – Petr Škrdla – Joseba Rios-Garaizar – Jaroslav Bartík – Tereza Rychtaříková

Epiaurignacian industry with Sagaidak-Muralovka-type microliths industry in the south of Eastern Europe and Eastern Central Europe and its lithic artefact fossil types

Epiaurignacká industrie s mikrolity typu Sagaidak-Muralovka v období posledního glaciálního maxima na jihu východní Evropy a ve východní části střední Evropy a její vůdčí artefakty

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.7

 

Michaela Polanská

Est-il possible d’identifier des groupes pavloviens sur le territoire d’actuelle Slovaquie?

Osídľovali pavlovienske skupiny územie dnešného Slovenska?

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.8

 

Sandra Sázelová – Bibiána Hromadová – Angela Perri – Michaela Polanská

Aspects of hard tissue modifications. Three objects from the Gravettian at Dolní Věstonice II (Czech Republic)

Možnosti modifikace tvrdých tkání. Tři gravettské předměty z Dolních Věstonic II (Česká republika)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.9

 

Michaela Polanská – Martin Novák – Laurent Klaric

Fossiles directeurs variability in Late and Final stages of the Gravettian of Central Europe

Variabilita fossiles directeurs v mladom a finálnom gravettiene strednej Európy

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.10

 

Zdeňka Nerudová

Can we identify any fossile directeur in the Epigravettian?

Je možné nalézt fossile directeur pro epigravettien?

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.11

 

Ivan Cheben – Michal Cheben

Analysis of chipped industry from the setllement of the Želiezovce group in Bajč

Analýza štiepanej kamennej industrie z lokality želiezovskej skupiny v Bajči

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.12

 

Roman I. Muravev – Evgenia S. Tkach – Dmitriy V. Gerasimov

Sinkers and composite fishing hooks in the Neolithic of Eastern Baltic. Slate artefacts from Berezovo 2 (Karelian Isthmus, North-West Russia)

Závažia a zložené rybárske háčiky z neolitu vo východnom Pobaltí. Bridlicové artefakty z lokality Berezovo 2 (Karelská šija, severozápadné Rusko)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.13

 

Jaroslav Bartík – Petr Škrdla

Raw material as fossile directeur? A case study of the use of Stránská skála-type chert

Surovina jako fossile directeur? Případová studie využívání rohovce typu Stránská skála

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.14

 

Ľubomíra Kaminská

Use of obsidian in Slovak prehistory

Využitie obsidiánu v praveku Slovenska

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.15

 

Magdalena Sudoł-Procyk

Chocolate flint outcrops in the Kraków-Częstochowa upland. State of knowledge on mining, use and distribution of the raw material and further research perspectives

Wychodnie krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Stan wiedzy nad wydobywaniem, użytkowaniem i dystrybucją surowca oraz perspektywy badawcze

 DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.suppl.2.16