cvndp publikacie publikacie

Dokumentácia nálezov

Šurany, časť Nitriansky Hrádok – džbán zdobený brázdeným vpichom

 

Svodín – kultová nádoba, mladšia doba kamenná

 

Slovenské Pravno – maskovitá spona, doba laténska

 

Palárikovo – kultová nádoba, doba laténska

 

Nitra Polygón – nôž s kostenou rukoväťou

 

Nitra, Mikov dvor – pozláteny gombík

 

Nitra, Martinský vrch – bronzová spona

 

Nitra, Lužianky – minca

 

Nitra, Kynek – glazované vajíčko, 11.–12. storočie

 

Nitra, Amfiteáter – pozlátený gombík 

 

Nitra – spona v tvare koníka

 

Iža – slonovinová plastika

 

Ducové – gombík

 

Cífer-Pác – pozlátená lúčovitá spona

 

Nitra, Zobor, poloha Lupka – náušnica s liatym záveskom

 

Nitra, Mikov dvor – spona s hrotitou nôžkou

Nitra, Zobor, poloha Lupka – lunicový závesok

 

Nitra, Mikov dvor – prsteň s modrým očkom

 

Branč – šperk v tvare vŕbového listu

 

Nitra, Dolné Krškany – bronzová rolnička

 

Lužianky – maľovaná keramika

 

Šurany, časť Nitriansky Hrádok – džbán zdobený brázdeným vpichom

 

Nitra, Čermáň – kamenná čepeľ

 

Nitra hrad – bronzová dýka

 

Nitra, Mostná ulica – bronzový palcát

 

Šurany, časť Nitriansky Hrádok – sklenený náramok

Autorské práva