cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2019

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

 

Študijné Zvesti , No. Supp. 1
Autori: Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Eva Horváthová, Susanne Stegmann-Rajtár (eds.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN  0560-2793
Počet strán: 518

 

 

 

 

 

Študijné Zvesti 66
Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN  0560-2793
Počet strán: 171

 

 

 

 

Slovenská archeológia LXVII-2
Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISSN 1355-0102
Rok vydania: 2019
Počet strán: 414

 

 

 

 

Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen
Autor: Václav Furmánek
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-014-17
Počet strán: 195

 

 

 

 

 

Archeologický výskum Kaplnky sv. Michala v Košiciach
Autor: Mário Bielich s príspevkami ďalších autorov (J. Tirpák, M. Čurný, J. Hunka,
T. Štolcová a J. Zajonc J. Mihályiová, J. Jahn)
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-89315-69-7
Počet strán: 128

 

 

Ľudské kostrové pozostatky z Nitrianskeho hradu
Autor: Mária Krošláková – Mária Vondráková – Branislav Kolena – Peter Bednár
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-024-6
Počet strán: 92

 

 

 

Medieval Archery Equipment from the Territory of Slovakia
Autor: Michal Holeščák
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-033-8
Počet strán: 124

 

 

 

 

Kolaps očami archeológie
Autor: Matej Ruttkay, Branislav Kovár
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-027-7
Počet strán: 203

 

 

 

Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019

Ľudia a hory – archeologická perspektíva

Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska
Zostavovatelia: I. Bazovský, G. Březinová
Vydal: Archeologický ústav SAV, Archeologické múzeum SNM
Rok vydania 2019

ISBN 978–80–8060–458–5
Počet strán: 241

 

Archaeology of Failaka and Kuwaiti Coast
Autor: Matej Ruttkay, Branislav Kovár, Karol Pieta
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-028-4
Počet strán: 204

 

 

 

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide
Autor: Jozef Zábojník
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-013-0

Počet strán: 335, plus dvd nosič

 

 

 

Študijné Zvesti 65

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN  0560-2793
Počet strán: 219

 

 

 

Slovenská archeológia LXVII-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISSN 1355-0102

Rok vydania: 2019

Počet strán: 199

 

 

 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
Autor: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN 0231-925X

Počet strán: 158