cvndp publikacie publikacie

Slovenská archeológia, No. Suppl. 3.

Slovenská archeológia, No. Suppl. 3.

 

OBSAH

 

TABULA GRATULATORIA

 

Jozef Zábojník

LIFE JUBILEE OF PHDR. GABRIEL FUSEK, CSC.

 

ČLÁNKY

 

Ján Rajtár – Jozef Zábojník

Nálezy rímsko-provinciálnej keramiky v hroboch z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.1

 

Zdeněk Farkaš – Vladimír Turčan

Sídliskový objekt s včasnoslovanskou keramikou z Bratislavy-Karlovej Vsi

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.2

 

Károly Mesterházy

Počiatky esovitých záušníc

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.3

 

Naďa Profantová

Byzanc, Vrap a Čechy – dvě nová luxusní kování opasku ze středních Čech

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.4

 

Mária Kotorová Jenčová

Včasnostredoveké objekty a nálezy z polykultúrneho sídliska vo Vlači

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.5

 

Luděk Galuška – Jakub Langr – Martina Roblíčková – Zdeněk Tvrdý

Raně středověký „nerituální“ pohřeb ženy z Modré u Velehradu na Uherskohradišťsku

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.6

 

Miriam Jakubčinová

Každodenný život na hradisku Bojná I-Valy. Úvahy o prítomnosti ženského elementu na lokalite

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.7

 

Terézia Vangľová

Kvantitatívne ukazovatele v analýze včasnostredovekej keramiky

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.8

 

Szabina Merva

Possibilities of Interpreting the 9th Century Horizon in the Northernmost Periphery of Transdanubia

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.9

 

Pavel Kouřil

New Finds of Early Medieval Lead Rhombic Cross Pendants from Moravia. Their Possible Genesis and Importance

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.10

 

Péter Langó – Boglárka Tóth – Bertalan Zágorhidi Czigány – Flórián Harangi – Csete Katona – Béla Török

Das Alter des Grabes von Vörs-Papkert 167 aufgrund der Untersuchung des Schwertes aus der Bestattung

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.11

 

Attila Türk – Flórián Harangi

A Unique Type of Silk in the Archaeological Heritage of the Hungarian Conquest Period and Some Remarks on the Use of Silk

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.12

 

Drahomíra Frolíková-Kaliszová

Hroby jezdců na pohřebišti Triangl v Praze-Střešovicích

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.13

 

Miklós Takács

Die handgeformten bzw. nachgedrehten Tonkessel der südlichen Hälfte des Karpatenbeckens

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.14

 

Gabriel Nevizánsky

Sídlisko z 10. – 11. storočia v Kameníne

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.15

 

Marián Samuel – Miroslav Matejka

Románska hradba a románska veža pod budovami na severných hradbách Bratislavského hradu. Prvé informácie o náleze

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.16

 

Felix Biermann

Ein spätslawischer Münzschatz aus Buskow (Brandenburg) im Kontext von Siedlung und Wirtschaft

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.17

 

Milan Hanuliak

Náčrt štrukturálnych zmien dedinských sídlisk na území Slovenska

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.18

 

Dan Băcueț-Crișan

Playing Games in Early Medieval Times. Possible Archaeological Examples from the Sylvanian Basin (Sălaj County, Romania)

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.19

 

Michal Holeščák

Through Steppe to Karakorum. Travelling in the Mongol Empire

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.20

 

Silviu Oța

Hoards and Isolated Jewellery Discovered outside the Carpathian Arch

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.21

 

Mário Bielich – Zora Bielichová

Dom u chromej straky. Archeologický a archeozoologický výskum zaniknutej stredovekej dediny Tomanová

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.22

 

Ján Hunka – Marián Samuel – Ján Tirpák – Henrieta Žažová

Nedeštruktívny prieskum Kaplnky Narodenia Panny Márie a jej okolia v Hornom Piale

DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.23