cvndp publikacie publikacie

Archeologický výskum pre stavebníkov

Máte záujem o archeologický výskum?

Kontaktujte nás:

Archeologický výskum, Slovensko

Mgr. Marek Vojteček, PhD.,

Akademická 2, SK-949 21 Nitra

Tel.: +421902925643
E-mail: nraumvoj@savba.sk

Mgr. Michal Cheben

Tel.: +421902925652

E-mail: michal.cheben@savba.sk

 

Archeologický výskum, stredné Slovensko

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Tel.: +421 902 925 642

E-mail: jan.beljak@savba.sk

 

Archeologický výskum, východné Slovensko

Mgr. Marek Vojteček, PhD.,

Hrnčiarska 13, 040 01 Košice

Tel.: +421902925643
E-mail: nraumvoj@savba.sk

Mgr. Michal Cheben

Tel.: +421902925652

E-mail: michal.cheben@savba.sk

 

Archeologický výskum, Spiš

PhDr. Marián Soják, PhD.,

Tel.: +421 902 925 671

E-mail: sojak@ta3.sk