cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2020

 

Košice-Galgovec. Osídlenie polohy v strednom neolite 
Autor: Ľubomíra Kaminská
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-044-4
Počet strán: 480

 

 

 

 

Sídliská z doby laténskej v Nitre
Autor: Gertrúda Březinová –Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-038-3
Počet strán: 192

 

 

 

 

 

 

 

Diversity of Male Identities in Early and Middle La Tène Period Cemeteries in Central Europe
Autor: Peter C. Ramsl
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-040-6
Počet strán: 220

 

 

 

 

 

Maľované príbehy z hlbín času v tvorbe Pavla Wawreka
Autor: Marián Soják
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-037-6
Počet strán: 188

 

 

 

 

Multiple identities in prehistory, early history and presence
Autori: Alena Bistáková – Gertrúda Březinová – Peter C. Ramsl
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-035-2
Počet strán: 140

 

 

 

 

 

 

Doba popolnicových polí a doba halštatská
Autori: Vladimír Mitáš – Ondrej Ožďáni
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-036-9
Počet strán: 239

 

 

 

 

 

Študijné Zvesti 67-1
Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2020
ISSN  0560-2793
Počet strán: 206

 

 

 

 

 

 

Slovenská archeológia LXVIII-1
Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISSN 1355-0102
Rok vydania: 2020
Počet strán: 191