cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2023

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
Autor: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Dominika Oravkinová (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2022
IBSN 978-80-8196-063-5

Počet strán: 216