cvndp publikacie publikacie

Príďte nás navštíviť na podujatie „My sme SAV“

Na podujatí „My sme SAV“ v dňoch 14. – 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude Archeologický ústav SAV, v. v. i. prezentovať pútavý príbeh Germánov na Slovensku, ktorý spája rímsko-germánsku kultúru prvých štyroch storočí n. l., prostredníctvom troch kľúčových archeologických lokalít:

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec

V roku 2023 bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“. Rozpráva fascinujúci príbeh mladého germánskeho kniežaťa zasadený do dramatického obdobia začiatkov sťahovania národov na konci 4. storočia n. l. Jedinečnosťou nálezu je dokonale zachovaná drevená hrobka, ktorá nemá v európskej archeológii paralely.

 

Rímsky most na Dunaji

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji získal výročnú cenu časopisu „Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo“ v kategórii objav – nález – akvizícia. Jeho zvyšky našli archeológovia oproti južnej bráne vojenského tábora v Iži pri Komárne až v roku 2021. Tábor využívali rímski vojaci od 2. po 4. storočie.

 

Archeopark Cífer-Pác

Koncom apríla 2024 otvoril svoje brány prezentačno-náučný Archeopark Cífer-Pác. Návštevníci sa tu môžu preniesť do 4. storočia vďaka rekonštrukcii rímsko-germánskej veľmožskej rezidencie. V obnovenom mlyne sa nachádza expozícia prezentujúca najvýznamnejšie archeologické nálezy z katastra obce Cífer od neolitu po stredovek.