cvndp publikacie publikacie

Nová kniha

Práve vyšla nová publikácia archeológa Jozefa Ďuriša z Archeologického ústavu SAV:

Architektúra domu mladšej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku na základe analýzy mazanice

Str_001