cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV popularizoval výsledky výskumu v rámci Noci výskumníkov

DSC02832
3D modely v archeológii

Európska noc výskumníkov, na ktorej sa Archeologický ústav SAV zúčastnil aj tento rok, patrí medzi stabilné podujatia popularizujúce výsledky z najrôznejších vedeckých oblastí. Pod názvom „Zaži minulosť technológiou súčasnosti“ sme predstavili, ako 3D technológie posúvajú hranice poznania v archeológii a vdychujú život dávno zabudnutým objavom. Artefakty nájdené počas archeologických výskumov sú mimoriadne krehké na to, aby sme s nimi mohli neprestajne manipulovať. Vďaka moderným 3D technológiám máme k dispozícii ich reálne kópie, ktoré si mohli návštevníci počas Noci výskumníkov v bratislavskej Starej tržnici sami „vykopať“. Verejnosti sme predstavili architektúru minulosti na príklade obytných stavieb z praveku, hradov a opevnení, doplnené o kolekciu románskych kostolov na Slovensku. Zručnejší záujemcovia mali možnosť vyskúšať si

DSC03075
Práca archeológa so štetcom zaujala deti.

rekonštrukciu nádoby pochádzajúcu z archeologického výskumu. Práca archeológa so štetcom zaujala najmä malé deti. Spektrometer, prístroj na určenie chemického zloženia artefaktov, nám odhalil, z akých materiálov sa vyrábali šperky v minulosti.

Kolegovia z pracoviska vo Zvolene pripravili pre návštevníkov Europa Shopping Centre najzaujímavejšie archeologické nálezy z výskumov hradov a hradísk na strednom Slovensku.

V obchodnom centre Atrium Optima v Košiciach zvolili pracovníci z Oddelenia pre výskum východného Slovenska tzv. zážitkové aktivity, v rámci ktorých si návštevníci mohli vyskúšať najstarší spôsob mletia múky, či aplikovať historické odtlačky na telo.

Digitálne 3D skeny a počítačové 3D rekonštrukcie hnuteľných a nehnuteľných archeologických pamiatok si môžete prezerať aj na internetovej stránke www.cevnad.sav.sk

DSC02907