cvndp publikacie publikacie

Pipe lost, pipe found

Dear colleagues,

In the name of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (Nitra, Slovakia) we would like to invite you to the conference:

 

“Pipe lost, pipe found“

 

The conference will be held on 15th to 16th October 2016 during the European Championship (slow) Pipe Smoking (PKO, Nitra, Slovakia).

 

Theme: Historical pipes in Central Europe.

 

Organizers: The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovak archaeological society, Nitra, Pipe Club Nitra, NITRAFILA.

fajky

Posters:

Mário Bielich: Clay pipes from castle Lietava (North Slovakia)

Mário Bielich: New finds of clay pipes from survey in Slovakia

Marián Čurný – Mário Bielich: Clay pipes makers Herman and Max Weiss from Nitra

Marián Čurný – Jozef Kušnír: Fajky zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove

Jozef Ďuriš – Mário Bielich: Nález hlinenej fajky v hrobe na cintoríne v Púchove

Filip Glocko: Fajky a ich história v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

– Ana Maria Gruia: Early Modern Pipes from Transylvania

Katarína Halonová: Využitie drotárskych techník pri opravách fajok a výrobe fajčiarskych potrieb

Eszter Kovacz: Zbierka fajok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch

Róbert Malček – Vladimír Mitáš: Keramické fajky z hradu Muráň, okres Revúca

Vladimír Mitáš – Zuzana Poláková: Archaeological Finds of Clay Pipes from Regions of Gemer-Malohont and Novohrad

Pavol Paterka: Fajky v zbierke Podunajského múzea v Komárne

Jakub Puziuk: Modern pipes uncovered in archeological research in Cracow

Marián Samuel: Nález fajky s motívom ryby z výskumu Bratislavského hradu

Marek Vojteček – Mário Bielich – Adrián Nemergut: Clay pipes from Čierne, district Čadca

Martin Vyšohlíd: Odraz válečných konfliktů s osmanskou říší v produkci středoevropských dýmek 18. století

Mário Žáčik: New finds of clay pipes from Tribeč museum in Topoľčany

 

Program here