cvndp publikacie publikacie

Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín

obrazokArcheologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s mestom Zvolen, Katedrou plánovania a tvorby krajiny, Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spoločne organizujú:

49. medzinárodnú Konferencii archeológie stredoveku

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 18.9.– 22. 9. 2017 vo Zvolene

 

Témou konferencie:

„Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín“

 

Program a abstrakty na stiahnutie z konferencie tu