cvndp publikacie publikacie

Nový zborník

Vyšiel nový zborník z konferencie Popolnicové polia a doba halštatská, ktorého editorom je Ondrej Ožďáni z Archeologického ústavu SAV:

Popolnicové polia a doba halštatská

Popolnicove polia

Nová kniha

Práve vyšla nová publikácia archeológa Jozefa Ďuriša z Archeologického ústavu SAV:

Architektúra domu mladšej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku na základe analýzy mazanice

Str_001