cvndp publikacie publikacie

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

 

Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítajte viac

Slovenská akadémia vied ocenila autorky a autorov špičkových publikácií

Ocenená Zuzka Hukeľová

SAV ocenila autorky a autorov špičkových publikácií – medzi ocenenými sú aj naši milí kolegovia Zuzana Hukeľová za štúdiu “Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí (Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures)”, publikovanú v International Journal of Osteoarchaeology a Marián Soják za štúdiu “Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách (Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains)” publikovanú v časopise Antiquity. Kolegom gratulujeme.

Článok Zuzany Hukeľovej tu

Článok Mariána Sojáka tu

 

Ocenený Marián Soják

Hľadáme nového kolegu archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Košice

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (1 rok)

Čítajte viac

Pozývame Vás na prednášku

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na prednášku

Detektorovať či nedetektorovať? Ilustračná fotografia (Zdroj: T. Michalík)

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

 

Detektoring, archeologie a rozvoj občanské vědy v České republice

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí, Nitra

Dátum: 25. 09. 2023 o 14:00