cvndp publikacie publikacie

Slovenská akadémia vied ocenila autorky a autorov špičkových publikácií

Ocenená Zuzka Hukeľová

SAV ocenila autorky a autorov špičkových publikácií – medzi ocenenými sú aj naši milí kolegovia Zuzana Hukeľová za štúdiu “Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí (Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures)”, publikovanú v International Journal of Osteoarchaeology a Marián Soják za štúdiu “Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách (Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains)” publikovanú v časopise Antiquity. Kolegom gratulujeme.

Článok Zuzany Hukeľovej tu

Článok Mariána Sojáka tu

 

Ocenený Marián Soják