cvndp publikacie publikacie

Dominika Oravkinová získala cenu „Danubius Young Scientist Awards“

Dominika Oravkinová preberá cenu.

V rámci „Danubius Awards 2023“ boli za svoje akademické úspechy ocenení viacerí výskumníci z regiónov, ktorými preteká rieka Dunaj. Dňa 19. októbra získali ocenenie výskumníci, ktorí výrazne prispeli k rozvoju regiónu Dunaja. Naša kolegyňa Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. získala cenu „Danubius Young Scientist Award.“

Hodnotenie “Danubius Award” bolo založené v roku 2011 ako ocenenie jednotlivcov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom venovali regiónu Dunaja prostredníctvom svojej akademickej práce alebo kultúrnej tvorby.

Toto ocenenia je otvorené všetkým disciplínam a okrem iného pomáha podporovať zapojenie mladých vedcov do výskumu a kultúrnej tvorby súvisiacej s povodím rieky Dunaj. Ceny udeľuje nezávislá odborná porota. Tieto ocenenia zároveň prispievajú k implementácii stratégie Európskej únie pre región Dunaja, ktorú prijal Európsky parlament v roku 2011.

Dominike srdečne gratulujeme!

Ocenení mladí vedci

Získali sme cenu časopisu Pamiatky a múzea

Naši ocenení kolegovia (sprava J. Rajtár, K. Daňová, M. Daňová…)

Časopis Pamiatky a múzeá ocenil projekt, na ktorom sa podieľali aj naši kolegovia. Dňa 27. 9. 2023 si kolektív autorov Klaudia Daňová (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Ján Rajtár (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Miroslava Daňová (Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave) prevzali výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 v kategórii Objav-Nález-Akvizícia za

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji.

Výskum rímskeho mosta v Iži pri Komárne je projektom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Na úspechu tímu majú obrovský podiel ďalšie inštitúcie ako firma Helicop s.r.o., ktorá vyhotovila batymetriu dna Dunaja, Valentin Sočuvka (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.) a Michal Hoffman (GEOtest), ktorí ako prví začali so sonarovým výskumom v Iži, Obec Iža ako aj potápači z Akito diving a Martin Kvietok (Midland Adventure). Obrovská vďaka patrí Polícii SR – Oddeleniu poriečnej polície, ktoré logisticky zabezpečovalo všetky aktivity v Dunaji.

Kolegom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ďalšom výskume!