cvndp publikacie publikacie

Dominika Oravkinová získala cenu „Danubius Young Scientist Awards“

Dominika Oravkinová preberá cenu.

V rámci „Danubius Awards 2023“ boli za svoje akademické úspechy ocenení viacerí výskumníci z regiónov, ktorými preteká rieka Dunaj. Dňa 19. októbra získali ocenenie výskumníci, ktorí výrazne prispeli k rozvoju regiónu Dunaja. Naša kolegyňa Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. získala cenu „Danubius Young Scientist Award.“

Hodnotenie “Danubius Award” bolo založené v roku 2011 ako ocenenie jednotlivcov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom venovali regiónu Dunaja prostredníctvom svojej akademickej práce alebo kultúrnej tvorby.

Toto ocenenia je otvorené všetkým disciplínam a okrem iného pomáha podporovať zapojenie mladých vedcov do výskumu a kultúrnej tvorby súvisiacej s povodím rieky Dunaj. Ceny udeľuje nezávislá odborná porota. Tieto ocenenia zároveň prispievajú k implementácii stratégie Európskej únie pre región Dunaja, ktorú prijal Európsky parlament v roku 2011.

Dominike srdečne gratulujeme!

Ocenení mladí vedci