cvndp publikacie publikacie

Oznámenie o konaní voľby členov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Správna rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ArÚ SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľby na členov do Vedeckej rady ArÚ SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i., so sídlom na Akademickej 2, 949 21 Nitra, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady5 interných2 externých.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 9. 10. 2023.

Voľby sa uskutočnia 28. 9. 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v sídle organizácie v budove SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Podľa článku II, odseku (2) Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ArÚ SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Čítajte viac