cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na prednášku

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na prednášku

Detektorovať či nedetektorovať? Ilustračná fotografia (Zdroj: T. Michalík)

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

 

Detektoring, archeologie a rozvoj občanské vědy v České republice

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí, Nitra

Dátum: 25. 09. 2023 o 14:00