cvndp publikacie publikacie

Projekty a štúdie

Archeologický ústav SAV sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov. Analýza dát inštitúcií verejnej správy a štúdie uskutočniteľnosti pre oblasť „Centrálneho archeologického registra Slovenskej republiky,“ aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, prípadne sa ich to nejako týka.

Štúdia uskutočniteľnosti „Manažment údajov. Analýza dát inštitúcií verejnej správy a štúdie uskutočniteľnosti pre oblasť „Centrálneho archeologického registra Slovenskej republiky” posudzuje vybudovanie komplexného projektu pre manažment údajov, ktorý zabezpečí konsolidáciu a systematizáciu údajov a to nielen vytvorením centrálneho údajového depozitu AÚSAV SAV, vytvorením číselníkov, odstránením multiplicít, ale zároveň vytvorením nástrojov, ktoré umožnia udržať nastavenú kvalitu údajov. Časť z údajov bude vo forme registrov sprístupnená odbornej i laickej verejnosti. Sprístupnenie bude vo forme rozhraní a vybrané z nich budú publikované vo forme datasetov aj ako open data

Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje Archeologickú ústav SAV v Nitre, boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.

Každá z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie, spôsob zdieľania a využívania údajov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Manažment údajov. Analýza dát inštitúcií verejnej správy a štúdie uskutočniteľnosti pre oblasť „Centrálneho archeologického registra Slovenskej republiky ” zasielajte do 17. januára 2020 prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu: peter.bednar@savba.sk.

 

Štúdia uskutočniteľnosti Manažment údajov Archeologického ústavu SAV v Nitre. (Stiahnuť pdf tu)

Prílohy štúdie uskutočniteľnosti Manažment údajov Archeologického ústavu SAV v Nitre. (Stiahnuť pdf tu)

Dátová štruktúra Manažment údajov Archeologického ústavu SAV v Nitre. (Stiahnuť xlsx tu)

CBA Manažment údajov Archeologického ústavu SAV v Nitre. (Stiahnuť xlsx tu)

Formulár na pripomienkovanie ŠU Manažment údajov Archeologického ústavu SAV v Nitre. (Stiahnuť xlsx tu)