cvndp publikacie publikacie

Hľadáme nového kolegu archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Košice

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (1 rok)

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore archeológia

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) motivovanie ľudí organizovanie a plánovanie práce samostatnosť tímová práca vedenie ľudí

Cudzie jazyky: anglický – aspoň elementárna: A1 a A2

Osobnostné predpoklady: cieľavedomosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: Doterajšia prax v terénom archeologickom výskume, prípadne Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum sú vítané.

 

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová, personalistka, michaela.slovakova@savba.sk, tel.: +421376410053