cvndp publikacie publikacie

Aké hry sa hrali v starovekom Efeze?

ee2a4e3929da7cdfff62233f1f69cd9dArcheologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Ephesos – Metropolis Asiae und Spielerparadies? PD Dr. Ulrich Schädler, riaditeľ Musée Suisse du Jeu, predstaví metropolitné centrum antickej Malej Ázie trochu netradične – z pohľadu hráčov a histórie hier.

 

Prednáška sa uskutoční 4. decembra 2017 o 14:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Zomrel zakladateľ archeológie doby rímskej na Slovensku

titus-kolnikVo veku nedožitých 86 rokov zomrel 26. novembra 2017 v Nitre jeden z nestorov slovenskej archeológie PhDr. Titus Kolník, DrSc. Patril k prvým absolventom štúdia archeológie a národopisu Univerzity Komenského v Bratislave a už pred jeho ukončením sa stal pracovníkom Archeologického ústavu SAV. Zostal mu verný viac než polstoročie a v mnohých oblastiach ovplyvnil alebo prispel k jeho smerovaniu a profilovaniu tak v terénnej, ako aj v teoretickej oblasti. Doslova položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku, v germánskej i v rímskej problematike. Mnohými terénnymi aktivitami a výskumami získal a vybudoval jej rozsiahlu pramennú bázu, mimoriadne početnou a obsiahlou publikačnou činnosťou vytvoril jej pevnú chronologickú i historicko-interpretačnú štruktúru. Svojou usilovnosťou, zanietenosťou a obetavosťou sa vypracoval na vynikajúceho, medzinárodne etablovaného a uznávaného vedca. Slovenská veda a obzvlášť slovenská archeológia v ňom stráca výnimočnú osobnosť.

Česť jeho pamiatke!

 

Pracovníci Archeologického ústavu SAV

Pozývame vás na výstavu „Po stopách pravekých metalurgov“

Archeologický ústav v spolupráci s Ponitrianskym múzeom Vás srdečne pozývajú na výstavu s názvom Po stopách pravekých metalurgov, (Svedectvo bronzového veku) .

Výstava bude slávnostne otvorená 23. 11. 2017 o 17.00 v priestoroch Ponitrianskeho múzea.

po-stopach-pravekych-metalurgov-pozvankaVýstava približuje netradičným a interaktívnym spôsobom život človeka v dobe bronzovej. Originálne trojrozmerné archeologické nálezy dopĺňajú obrazové prílohy, rekonštrukcie odevov, repliky šperkov, zbraní a keramiky. Jednotlivé predmety si môže návštevník vziať do rúk a lepšie tak spoznať a pochopiť spôsob života, ktorý sa diametrálne odlišuje od súčasného a zároveň odbúrať i veľakrát zakorenené predstavy o jeho primitívnom charaktere prameniace z neúplného podania informácií v školských učebniciach. Pre žiakov základných a stredných škôl sú pripravené pracovné listy, pomocou ktorých si preveria a upevnia hravou formou vedomosti získané počas výstavy. Súčasťou výstavy budú rôzne sprievodné podujatia ako výroba predmetov, modelovanie nádob z hliny, mletie obilia na kamenej podložke. Jedinečná možnosť vyskúšať si niektoré techniky výroby, ktoré vykonával človek v priebehu bežného dňa priblíži fyzickú náročnosť, ktorú v priebehu rozvoja vedy a techniky postupne odbremeňovali moderné prístroje a zariadenia. Výstava potrvá do 31.5.2018.

 

Archeológia odkrýva minulosť v archívoch

prohaszka_fotoArcheologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Die Wege und Möglichkeiten der archivalischen Archäologie in der Slowakei, v ktorej PhDr. Péter Prohászka predstaví potenciál archívnej archeológie pre bádanie slovenských prameňov, ako aj výsledky svojej doterajšej vedeckej činnosti na tomto poli, v súčasnosti vykonávanej na archeologickom ústave SAV v Nitre v rámci štipendijného programu SASPRO, spolufinancovaného Európskou úniou a Slovenskou akadémiou vied v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Prednáška sa uskutoční 20. novembra 2017 o 14:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na deň otvorených dverí na Archeologickom ústave SAV.

bojna16

Téma podujatia: Tajomstvá archeológie. Za pokladmi minulosti.
Program: Výstava depotu želiez z Bojnej, pokladu strieborných mincí z Hybe a Lučivnej. Prednáška o
najnovších archeologických výskumoch. Prezentácia interdisciplinárnej spolupráce s rôznymi vednými
odbormi ako sú antropológia, zoológia, botanika, geológia, fyzika a iné.

 

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 8. 11. 2017

Čas konania: 9.00-14.00

Prednáška:

Pozývame vás na prednášku o hradoch

pusty-hrad_pozvanka-prednaska-kniznica-2017_webVo štvrtok 9.11.2017 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška pre verejnosť o výsledkoch tohtoročného archeologického, archívneho a stavebnohistorického výskumu na Pustom hrade vo Zvolene i na hrade Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka.

Prednášať budú archeológovia Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV, Noémi Beljak Pažinová z Katedry archeológie UKF v Nitre, historik Pavol Maliniak z Katedry histórie UMB v Banskej Bystrici a stavebný historik Michal Šimkovic zo Zvolena.

Okrem samotnej prednášky ukážeme návštevníkom aj najkrajšie tohtoročné archeologické nálezy a venujeme im najnovšie prospekty o hradoch i pohľadnice. Tešíme sa na vašu účasť a srdečne vás pozývame.

Život zrodený z kameňa a hliny

vedecky-brloh-archeologia-852x440Vedecký brloh je zábavným spôsobom podaná veda a jej rôzne oblasti deťom v školskom veku. Tento formát popularizácie vedy pripravujú  výmenníky s odborným garantom Slovenskou akadémiu vied Košice. V novembrovom brlohu (11. 11. 2017
deti objavia archeologické nálezy s trojicou lektorov Evou Horváthovou, Rastislavom Hrehom a Luciou Luštíkovou z Archeologického ústavu SAV. 

  • Viete, v akých drsných prírodných podmienkach sa vyvíjal najstarší predok človeka (pračlovek)?
  • Viete, ako si počas niekoľkých tisícročí predchodcovia moderného človeka zdokonaľovali pracovné nástroje a z akých materiálov ich vyrábali?
  • Čo bolo základným zdrojom ich obživy?
  • Poznáte rozdiely medzi životom pravekých lovcov a prvých poľnohospodárov?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky zodpovie trojica lektorov na príklade zachovaných archeologických nálezov.

Deti si vyskúšajú prípravu základných nástrojov ľudstva spôsobom, aký používali naši prapredkovia.

  • drvenie zrna na kamennej podložke
  • ručná výroba keramiky z hrnčiarskej hliny a jej výzdoba
  • tkanie najstaršieho typu látky na zvislých krosnách

„V rámci experimentálnej archeológie si premietneme techniky výroby kamenných nástrojov, trením kameňa o kameň sa pokúsime rozdrviť zrno na múku, z hliny si vyskúšame vymodelovať miniatúrne nádoby a iné drobné predmety, podľa vzorov pravekých hrnčiarskych predlôh si ich vyzdobíme a napokon zhotovíme aj repliku tkaniny pomocou jednoduchých drevených tkáčskych krosien. To všetko spravíme tak, ako to tisícročia pred nami robili šikovné ruky našich predkov,“ prezrádza Eva Horváthová o obsahu novembrového Vedeckého brlohu, ktorý sa bude konať počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Miesto konania: Ulica Obrody 2, Sídlisko Terasa, Košice

Dátum: 11. 11. 2017, v čase od 14.00 do 16.00