cvndp publikacie publikacie

Pozývame vás na prednášku o hradoch

pusty-hrad_pozvanka-prednaska-kniznica-2017_webVo štvrtok 9.11.2017 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška pre verejnosť o výsledkoch tohtoročného archeologického, archívneho a stavebnohistorického výskumu na Pustom hrade vo Zvolene i na hrade Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka.

Prednášať budú archeológovia Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV, Noémi Beljak Pažinová z Katedry archeológie UKF v Nitre, historik Pavol Maliniak z Katedry histórie UMB v Banskej Bystrici a stavebný historik Michal Šimkovic zo Zvolena.

Okrem samotnej prednášky ukážeme návštevníkom aj najkrajšie tohtoročné archeologické nálezy a venujeme im najnovšie prospekty o hradoch i pohľadnice. Tešíme sa na vašu účasť a srdečne vás pozývame.